Nieuwsbrief
  
123456
 

 

  

 

 
Uw enige echte tuinencyclopedie
 

De Vrije Fuchsiavrienden vzw

In de kijker

De Vrije Fuchsiavrienden, opgericht in 1989, tellen meer dan 600 leden, geografisch gespreid over gans Vlaanderen et Zuid-Nederland. Het veelvuldig inrichten van tentoonstellingen (ééns om de twee jaar) verschafte ons reeds heel wat knowhow daaromtrent. Voordien waren we reeds twee maal in Beveren, tweemaal in het Park van Beervelde, tweemaal te Schilde, recent ook twee maal in Waasmunster, en in 1993 werden al onze planten geëxposeerd in Ede (Nederland)

Het doel van deze vereniging is al lang niet meer alléén de promotie van fuchsia en pelargonium, maar ook andere facetten van het tuinieren lijken ons interessant. En worden door de Raad van Beheer onderzocht teneinde eventueel nevenafdelingen te kunnen opzetten waar ieder tuinier, welke ook zijn voorkeur weze, zijn gading kan vinden.
Natuurlijk blijven wij ons inspannen om onze mensen, en de bezoekers van onze expo’s wegwijs te maken in de nieuwste vormen van opkweek, bemesting, verzorging, winterberging, e.d.m. van fuchsia’s en pelargoniums, waarnaast ook aandacht wordt besteed aan de opkweek van speciale vormen zoals piramides en kroonboompjes.

Lidmaatschap
Heb je belangstelling voor fuchsia's, pelargoniums of andere vormen van tuinieren?
Men kan bij ons terecht zodat je méér plezier haalt uit je hobby. Denk eens na voor een aansluiting: lidmaatschap bedraagt slechts 15 Euro/jaar. Nederlanders betalen iets meer, om extra portkosten te recupereren. En NIET omdat zij Nederlanders zijn, waar hààl je het !

Wat krijg je daarvoor?
Ons prachtig verzorgd tijdschrift, vier maal; deelname aan binnen- en buitenlandse reizen aan redelijke prijzen, busje komt zo … Financiële voordelen bij aankoop van nieuwe planten, materialen, meststoffen, potgrond, en noem maar op. En tijdens de algemene vergaderingen in Beveren, Maria-ter-Heide, Laarne of elders krijg je first rate info van vakmensen over alle mogelijke facetten van onze hobby.
Je hebt het kennelijk begrepen men krijgt MEER TERUG dan je ervoor betaalt. Stort nù 15 Euro op bankrekening 733.1631460.47 van de Vrije Fuchsiavrienden, met vermelding 'nieuw lid' en je hoort er al bij. Nederlandse belangstellenden kunnen de betaling doen op rekening 13.66.00.557 van de Rabobank in Nieuw-Namen. Eenvoudig toch?

En dan zijn we nog Europees aangesloten bij Eurofuchsia, de overkoepelende vereniging, waar we ervaringen kunnen uitwisselen met andere landen, wat alle leden ten goede komt.

Om al dit werk te coördineren is een uitgebreide bestuursploeg vereist én aanwezig. Zij hoeft niet stil te zitten met zoveel activiteiten, planning, organisatie, gewoon met beheer. Mocht je trek hebben om te komen helpen, spreek dan eens een bestuurslid aan. Je weet maar nooit.

De Vrije Fuchsiavrienden vzw

Voorzitter: Greta De Wachter

E-Mail: greta.de.wachter@skynet.be

Adres: 9100 Sint-Nilkaas, Botermelkstraat 29

Telefoon: 0032/(0)3/776.54.65


gepubliceerd op 13/6/2003
 
   
interne server statistieken
    [ copyright© De Tuingids Disclaimer Adverteren Partners Redactie]